Vo vitríne

Maruška Kožlejová
a Zuzana Potocká

Objednať »
Pokračovať na stránke »

Kniha „Vo vitríne“ je študijný materiál
pre skupinky dievčat vo veku od 16 do 22 rokov.

Venuje sa rôznym témam a záležitostiam dievčenského
srdca a zároveň Božieho Slova, ktoré je autoritou.

Obsahuje kopec nápadov, materiálov, príbehov, tipov,
inšpirácií, štúdia, vopred pripravených skupieniek, aktivít.

Chlapci by si ju určite mali prečítať tiež
a vedia z tejto knihy urobiť min. 20 skupiniek.

Je vhodná (po menšej úprave aktivít)
aj pre ženy (nielen dievčatá do 22 rokov).

Keďže má kniha zápisníkový formát, je dobré,
aby malo každé dievča vlastnú knihu
a mohlo si do nej robiť vlastné poznámky.

Vo vitríne – Maruška Kožlejová a Zuzana Potocká

Povedali o knihe:

Toto dielko je pozoruhodná a veľmi potrebná pomôcka pre všetky dievčatá, ktoré chcú vážne a seriózne študovať Božie pravdy. Autorky osobným a veľmi citlivým prístupom vedú čitateľky jemne a so sesterskou láskou k Božím pravdám, a tak aj k východiskám z problémov, ktoré dievčatá v danom veku prežívajú. Z ich riadkov sa dajú vyčítať nielen ich osobné skúsenosti, ale tiež nesmierny záujem a láska k dievčatám, ktoré hľadajú, a sem tam aj blúdia pri nasledovaní Pána Ježiša v dnešnom svete, pri hľadaní samých seba, kto som, čo chcem a kam smerujem. A keďže sem autorky vložili kus seba (alebo skôr kus toho, čo s Pánom osobne a dôverne prežili), je táto kniha nielen autentická, ale najmä hlboko zvestná, buduje vieru a vedie k hlbokému a skutočnému učeníctvu nášho Pána a Spasiteľa. Pomáha nájsť si svoje miesto v tomto svete, svoju hodnotu i sebaúctu.
— Martina Rumanová,
zborová farárka, ECAV Veľký Krtíš

Marketingoví stratégovia tvrdia, že jednou z hlavných zásad úspechu je nájsť dieru na trhu. A práve to sa autorkám podarilo – pracovný materiál, ako kreatívne viesť malú skupinku biblického štúdia pre dievčatá, tu chýbal. Neprináša len techniku a stratégiu, to by bolo primálo – ale hlavne pozýva do osobného vzťahu s Ježišom, aby sme Mu dovolili viesť a formovať náš každodenný život. Poteší toho, kto už má dosť príručiek zo sterilného akademického prostredia, ale túži po niečom, čo je autentické, svieže a tiež vtipné. Vo vitríne učí dievčatá (ale nielen ich), ktoré sa vydali na dobrodružnú cestu nasledovania, ako byť soľou, ktorá neostane uzavretá v soľničke. Ukazuje im, ako sa dá dostať von, aby ochucovali svoj svet a radostne svedčili, že Ježiš je tým, kto nám dáva zmysel.
— Emília Mihočová,
šéfredaktorka časopisu eVýchod

Sviežo dievčenský, zaujímavý, duchovne hlboký, na Biblii založený kristocentrický materiál, ktorý má nádherný potenciálzasiahnuť aj do Tvojho srdca, drahá moja. A úprimne, ani jeden z týchto „ružových“ prívlastkov nie je fráza, naozaj som bola taká dotknutá čítaním tejto knižky… Mala som pocit,akoby som sa mohla osobne zúčastňovať priateľského spoločenstva niekoľkých Božích dcér, ktoré zjednotil sám Boh.
— Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.,
Katedra teológie a katechetiky UMB

Gratulujem ti, mladá dáma, pretože ak držíš v rukách túto knihu a máš možnosť rásť uprostred Božích dcér, si v tej najlepšej spoločnosti! Znamená to, že sa Boh o Teba veľmi stará a záleží mu na Tebe! „Vo vitríne“ rieši problém, ktorý tu už dlho je: Ako napĺňať Ježišovo povolanie a činiť učeníkov a učeníčky tak, aby bolo stretávanie v skupinkách zaujímavé a oslovujúce pre mladých ľudí akurát vo veku, že si už vedia vybrať hodnoty a cestu, ktorou pôjdu. Kniha je takpovediac šitá na mieru. Veľmi jasný a dievčenský hravý spôsob podania vťahuje do atmosféry po ktorej túži zrejme každá mladá žena. Odkrýva hĺbky krehkých dievčenských sŕdc a vstupuje do sveta hrdinov Biblie, Božích dcér a synov a hlboko oslovuje. Jednotlivé témy stretnutí vystihujú presne tie problémy, ktoré mladé ženy riešia. Zároveň je veľmi praktická. Autorky majú mnoho skvelých nápadov ako oživiť štúdium Biblie, ako sa tešiť zo spoločenstva a pritom sa naučiť zdieľať svoje životy a obdivuhodné na tom všetkom je, že nejde o teóriu! Autorky dali na papier to, čomu v Kristovi zasvätili svoje životy, pre čo horia ich srdcia a ako vyzerá ich služba. Nech je požehnaním každé slovo pre čitateľov, pracovníkov, učeníkov… tak, ako bolo požehnaním pre mňa.
— Anna Činčuráková Tipulová,
kaplánka ECAV Kuková

Konečne praktický návod o tom, ako viesť dievčatá na skupinkách k nasledovaniu Pána Ježiša celým srdcom! Už sa teším na to, ako táto kniha prispeje k premene dievčat na Božie ženy a nadchne ich viac pre život s Kristom, ako sa to stalo aj mne pri jej čítaní.
— Maruška Grexová,
vedúca skupinky

Táto kniha je výzva! K čomu? K neľahkým a zároveň krásnym veciam: dať právo iným ťa pozorovať a začať sa pýtať – čo máš ty, čo ja nemám? A budeš to podávať ďalej. Presne tak, ako to urobili autorky tejto knihy: Maruška, Zuzka, Anka, Deniska a Evka. Nedá sa prehliadnuť, že je v tom ich srdce. Z tejto knihy prúdi život a preniká až do špiku kostí.
— Ľudka Lipovská,
Mládež pre Krista